POGOJI UPORABE

Pogoji najema in odgovornost najemnika

Najemnik prevzame plovilo v brezhibnem stanju in z vso obvezno opremo.

Najemnik se zavezuje, da bo s plovilom in opremo v času najema ravnal kot skrben gospodar. Za vse morebitne poškodbe, nepravilnosti v delovanju in izgubo opreme ali dokumentov, ki niso bile ugotovljene ob prevzemu, odgovarja najemnik. Najemnik se strinja s tem, da je v času najema osebno odgovoren za plovilo. Seznanjen je s tem, da je plovilo zavarovano in da nadomestno plovilo ni predvideno.

Zavezuje se, da bo spoštoval vse veljavne predpise, v nasprotnem primeru je sam kazensko in finančno odgovoren za posledice. Nepoznavanje zakonov in predpisov najemnika ne odvezuje odgovornosti.

Najemnik je odgovoren tudi za morebitno škodo povzročeno tretjim osebam iz malomarnosti.

Po prevzemu plovila najemnik nosi vse stroške dnevnih privezov v pristaniščih ali v marinah, stroške goriva in čiščenja, kakor tudi stroške odprave morebitne škode in/ali poškodb na plovilu, ki niso posledica običajne rabe plovila. Vsako poškodbo, nesrečo ali krajo mora najemnik nemudoma javiti najemodajalcu ali ustreznemu organu.

Najemnik potrjuje, da je usposobljen za upravljanje s plovilom in da poseduje Potrdilo o usposobljenosti voditelja čolna (Boat leader´s licence of competency) Prav tako se zavezuje, da bo poskrbel za to, da bodo s plovilom upravljale samo osebe, ki so za plovbo s plovilom usposobljene in posedujejo Potrdilo o usposobljenosti voditelja čolna.

Najemnik lahko na plovilu prevaža samo toliko oseb, kot se je predhodno dogovoril z najemodajalcem, v nobenem primeru pa ne več, kot je plovilo registrirano.

Obveznosti najemodajalca

Najemodajalec se obvezuje, da bo najeto plovilo na razpolago do dogovorjenega roka, in sicer pripravljeno za uporabo in v brezhibnem stanju. Najemodajalec je dolžan izročiti plovilo na dogovorjenem kraju in času. V primeru nasprotnega ima najemnik vso pravico do povračila stroškov za dneve, ko plovila ni mogel uporabljati. Najemnik lahko zahteva le povračilo stroškov v višini najemnine, do ostalih odškodnin ni upravičen. Najemodajalec je dolžan odpraviti napako, ki jo je povzročila običajna raba plovila, takoj po prejetem obvestilu najemnika. Najemodajalec mora tudi zagotoviti, da preda plovilo v brezhibnem stanju, čisto in s polnim rezervoarjem.

Zavarovanje plovil in varščina

Vsa plovila so obvezno in kasko zavarovana za območje ozemlja republike Slovenije in Hrvaške (za ostale države plovilo nima obveznega zavarovanja). Zavarovanje je določeno s pogoji, ki jih opredeli zavarovatelj, pri katerem je plovilo zavarovano. Plovilo je zavarovano za primer škode povzročene tretjim osebam in je v celoti zavarovano za vse primere poškodb, nastalih zaradi delovanja višje sile, do višine zneska, izraženega kot delež vrednosti plovila, ter tveganja v skladu z zavarovalno polico. Najemnik je dolžan v primeru nesreče ali kakršne koli škode o tem obvestiti najemodajalca ali pristojne organe. Vsa nastala škoda, ki jo krije zavarovanje in je v skladu z zavarovalno polico, vendar ni bila nemudoma javljena najemodajalcu, ne bo priznana. Zavarovanje ne krije osebnih predmetov.

Ob prevzemu plovila najemnik položi varščino v gotovini, za kritje morebitnih stroškov poškodbe plovila in opreme, zamude pri vračilu plovila, stroške morebitnega čiščenja in stroške goriva. Višina varščine je odvisna od vrednosti zavarovanja posameznega plovila in krije znesek odbitne franšize, ki ga zadrži zavarovalnica pred izplačilom odškodnine.

Varščino se v celoti vrne ob vračilu plovila, če so izpolnjeni naslednji pogoji: plovilo je vrnjeno v brezhibnem stanju, oprema je nepoškodovana, plovilo je očiščeno, rezervoar z gorivom je poln in plovilo je bilo vrnjeno v dogovorjenem roku na dogovorjen kraj. V primeru, da kateri od navedenih pogojev ni izpolnjen, najemodajalec obdrži varščino v celoti oziroma v višini ocenjene škode. Če najemnik zamudi z vračilom plovila, plača odškodnino za vsako zamujeno uro v višini 2% tedenskega najema plovila ter vse stroške, ki nastanejo v zvezi z zakasnitvijo.

Odpovedni rok

V primeru, da najemnik iz kakršnih koli razlogov ne more prejeti plovila, mora o tem čim prej obvestiti najemodajalca, s katerim se dogovorita o nadaljnjih ukrepih (bodisi najemnika zamenja tretja oseba), najemodajalec pa ima vso pravico zadržati določen delež plačila najema, ki je odvisen od časa javljanja odpovedi najema. V primeru odpovedi do dveh mesecev pred rezerviranim terminom za najem, najemodajalec obdrži 20 % najemnine. V primeru odpovedi do enega meseca pred rezerviranim terminom najema, najemodajalec obdrži 40 % najemnine. V primeru odpovedi znotraj enega meseca pred rezerviranim terminom najema, lahko najemodajalec obdrži celotno najemnino.

V primeru, da najemodajalec zaradi višje sile ne more predati dogovorjenega plovila, je najemnik upravičen dobiti enako ali boljše plovilo za isto ceno, oziroma v kolikor to ni mogoče, vračilo celotne najemnine.

BREZPLAČNA ODPOVED ZARADI KORONAVIRUSA (COVID-19)

Prednosti gumenjakov pred ostalimi plovili

1) Varnost:

Gumenjaki so najbolj varna plovila na morju saj so praktično nepotopljivi in jih na večjih ladjah in jahtah uporabljajo za reševalna plovila. Tubusi so sestavljeni iz več prekatov. Vsak prekat ima svoj ventil za polnjenje z zrakom. V primeru raztrganine določenega prekata največ izgubimo pri nosilnosti samega plovila, spremenijo pa se tudi plovne lastnosti. Prednost je, da boste lahko kljub temu 100% varno pripeljali čoln do obale.

V primeru nasedanja in krepkega udarca v dno se lahko zgodi, da nastane luknja v trupu plovila. Morje začne vdirati v gumenjak, dokler z zrakom napolnjeni tubusi ne prevzamejo svoje naloge in preprečijo potopitev plovila. Tudi v tem primeru lahko varno pripeljemo čoln do obale.

2) Plovne lastnosti in manevriranje:

Gumenjaki imajo na račun manjše teže odlične plovne lastnosti v mirnem in tudi v razburkanem morju. Med gliseranjem po valovitem morju tubusi preprečujejo globoko ugrezanje plovila v morje, trde udarce valov ob trup in dušijo zvok. Zato je plovba varna, tiha in lahkotna. Gumenjak nam dovoljuje tudi nepričakovane udarce ob pomol ali ob drugo barko. Povzročena škoda ob takih primerih trka je v večinoma neopazna.

3) Varčnost:

Najnovejši izvenkrmni štiritaktni motorji proizvajalcev Suzuki, Honda in Mercury, ki jih montiramo na plovila v našem podjetju, so na začetku višja investicija. Na dolgi rok pa je to edina pravilna in pametna odločitev za plovila namenjena najemu. Omenjeni motorji so varčni in zanesljivi in vam lahko pri tedenski izposoji prihranijo tudi do 200€ ali več goriva. Prihranek je seveda odvisen od same moči motorja in prevožene razdalje.

Primer: Plastičen čoln 5,5m obremenjen z motorjem 90KS- 120KS v primerjavi z gumenjakom 5,5m z 80KS motorjem. Z gumenjakom dosežemo enake oz. višje hitrosti in boljše plovne lastnosti, bistveno nižjo porabo goriva, prijetnejšo in tišjo plovbo ter večjo varnost.

Do teh spoznanj smo pri Vrtinc Navtiki prišli s profesionalnim delom in desetletnimi izkušnjami. Naš cilj je : VARNO – VARČNO – ZANESLJIVO!

Niste našli odgovora na svoje vprašanje?

Kontaktirajte nas prek spodnje povezave in na vaše vprašanje bomo odgovorili hitro in podrobno!

Kontaktirajte nas